Centar za održivi razvoj - Odeljenje za energetsku efikasnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMIS

 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je, u okviru  projekta Koridor X, obezbedila  donaciju za angažovanje Konsultanta na realizaciji Projektnog zadatka - Podrška AD „Železnice Srbije“ u oblasti energetske efikasnosti. Podrška se odnosi na definisanje i pripremu akcionog plana - Informacioni sistem za upravljanje energijom (EMIS) i opcija za rekuperativno kočenje.

 

Srpske železnice imenovale su Radni tim za saradnju sa Konsultantom u sastavu: Vesna Brajović (Direkcija za prevoz), Goran Damjanović (Sektor za IS i IT), Nebojša Pupovac (Sektor za ETP), Dragan Kaćanski (Sektor za održavanje voznih sredstava), Dragomir Vuletić (Sektor za vuču vozova), Stanislav Kepčija (Sektor za prevoz putnika, Milija Trivković (Sektor za strategiju i razvoj, Stevan Kovačević i Đorđe Prokić  (Centar za restrukturiranje i saradnju sa MFI), kao i Mr Dragan Marinković, Milan Milošević i Saša Živković (Centar za održivi razvoj). Za Konsultanta je izabrana italijanska firma D’Appolonia S.p.A, koju je Evropska banka za obnovu i razvoj angažovala da uradi Studiju-Procena energetske efikasnosti i zaštite životne sredine za Železnice Srbije.

 

Prvi sastanak sa Radnim timom konsultanta koji čine: Valerio Recagno, tim lider, Danilo Bosia, koordinator projekta, Marco Martinelli, stručnjak za energetsku efikasnost u saobraćaju, Stanislav Jovanović, lokalni stručnjak za železnicu i Goran Popović, lokalni IT stručnjak, održan je 21.decembra 2011. godine. Na sastanku je dogovoreno da se Plan aktivnosti terminski prilagodi i dostavi u okviru Početnog izveštaja do 20. januara 2012. godine, a  prva poseta Tima konsultanta organizuje  u  prvoj polovini februara 2012. godine.

 

Članovi radnog tima „Železnice Srbije“  održali su pripremni sastanak 6. februara 2012. godine, na kome su usaglasili primedbe i sugestije na Početni izveštaj Konsultanta. Preimedbe se odnose na: Glavne teme za istraživanje ( upotreba izvora energije, prakse upravljanja energijom/zaštitom životne sredine, upravljanje zgradama/infrastrukturom, vozna sredstva, karakteristike mreže Železnice Srbije i saobraćaja) i Upitnik sa pitanjima o izmeriteljima potrebnih veličina.

 

Sastanci sa predstavnicima Konsultanta  održani su 8. i 9. februara 2012. godine.

Tema sastanaka bila je analiza i pojašnjavanje Početnog izveštaja, koji je dostavio Konsultant, a shodno sugestijama i primedbama članova Radnog tima „Železnice Srbije“.

Predstavnici Konsultanta i Radnog tima „Železnica Srbije“  sastaće se ponovo 22. i 23. marta 2012. godine.

 

 

IZVEŠTAJ O PRVOJ REGIONALNOJ KONFERENCIJI „ENERGETSKA EFIKASNOST  ŽELEZNICE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA“

 

AD „Železnice Srbije“ i Centar za održivi razvoj u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost Vlade Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, organizovalo je Prvu regionalnu konferenciju „Energetska efikasnost železnice u funkciji održivog razvoja“, koja je održana 17. i 18. novembra 2011. godine u Beogradu.

Konferenciji je prisustvovalo preko 160 učesnika, predstavnika kompanija, organizacija i institucija iz deset Evropskih država i Republike Srbije kao i međunarodnih železničkih organizacija  UIC i CER, Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni sponzor konferencije je bila železnička kompanija OBB-Infrastruktur iz Austrije, a sponzor je bilo preduzeće Ipesoft iz Slovačke.  Osim njih, na štandovima su izlagali ERESS iz Norveške, SolveraLynx iz Slovenije, AMIGA iz Srbije, kao i Centar za održivi razvoj AD „Železnica Srbije“ i Agencija za energetsku efikasnost Vlade Republike Srbije.

U okviru sesija, prezentovani su radovi iz sledećih tema:

1. Energetska efikasnost kao deo održivog razvoja železnice

2. Mere energetske efikasnosti na sistemima železnice

3. Informacioni sistem za upravljanje energijom u železničkom saobraćaju

4. Finansiranje projekata energetske efikasnosti na železnici

5. Railwaybox – sistem za merenje potrošnje energije za železnice budućnosti

6. Železnički sistemi i zaštita životne sredine – korišćenje obnovljivih izvora energije

7. Energetska optimizacija železničkih građevinskih objekata

 

Ova godina je proglašena godinom energetske efikasnosti u Republici Srbiji. Značaj ušteda u delu energenata i enegije je nesumnjiv i nezanemarljiv. Železničke kompanije Austrije, Nemačke, Norveške, Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske  zainteresovane su za saradnju sa AD „Železnice Srbije“ i razmenu iskustava u primeni mera energetske efikasnosti na železnici.

Kompanije iz Italije, Slovačke, Slovenije i Srbije, koje se bave proizvodnjom opreme i uređaja za poboljšanje energetske efikasnosti na železnici, zainteresovane su za učešće  u zajedničkim projektima  primene mera energetske efikasnosti na srpskim železnicama.  U početku bi to bili manji pilot – projekti, kao što je merenje potrošnje utrošene električne energije na lokomotivama i uvođenje Informacionog sistema za upravljanje energijom (EMIS). Kompanije iz Srbije zainteresovane su i za pilot – projekte energetske optimizacije železničkih građevinskih objekata.

Centar za održivi razvoj će, u planu poslovanja AD „Železnice Srbije“ za 2012. godinu, pokrenuti istraživanja-projekte, kako bi analizom njihove uspešnosti, planirali veća sredstva za realizaciju značajnih ušteda. Konkretni projekti osnov su da se konkuriše za neki od fondova za energetsku efikasnost pod povoljnim uslovima (bespovratna sredstva, zajmovi sa grejs periodom, kratak  rok povraćaja sredstava kroz uštede u potrošnji energije,...).

Ocena učesnika Konferencije je, da je organizacija, broj učesnika i kvalitet prezentacija bio na visokom nivou i da je skup opravdao očekivanja. U pred-konferencijske aktivnosti uključene su i  konferencije za štampu u većim čvorovima. Predstavnici Centra za održivi razvoj, u saradnji sa Medija centrom „Železnica Srbije“ bili su prisutni u sredstvima javnog informisanja Zrenjanina, Novog Sada, Subotice, Kraljeva, Užica, Niša i pripadajućih regionalnih centara. Ove aktivnosti  kao i sam rad Konferencije i njeni rezultati prikazali su AD „Železnice Srbije“ u pozitivnom svetlu. Ostvareni su, takođe, prihodi od sponzora i kotizacije koji su pokrili prateće rashode. Učesnici, a pogotovo sponzori  izrazili su želju da ponovo učestvuju u organizaciji sledećeg, sličnog skupa.

Prezentacije radova, foto zapisi sa skupa kao i nastupi u medijima zabeleženi su na CD-u i distribuirani registrovanim učesnicima. U toku su pripreme za štampanje Zbornika dostavljenih radova i abstrakta.

 

Prezentacija direktora Centra za održivi razvoj


Prezentacija pomoćnika direktora Centra za održivi razvoj


Prezentacija načelnika odeljenja za energetsku efikasnost


Dodatne informacije možete naći na sajtu konferencije: http://w3.srbrail.rs/konferencija

 

 

MEĐUNARODNI SAJMOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETIKE

 

U Beogradu su, od 12. do 14. oktobra 2011. godine, održani 8. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i 7. Međunarodni sajam energetike. Teme ovogodišnjih sajmova bile su „Upravljanje otpadom i infrastruktura u oblasti životne sredine“ i akcija „Očistimo Srbiju i rešavanje problema u životnoj sredini“, kao i , „Štedimo energiju – investirajmo u budućnost“ i „Zelena energija – povećanje energetske efikasnosti“.

 

Učesnici sajmova prezentovali su i diskutovali o društveno odgovornom ponašanju u oblasti racionalne potrošnje energije i zaštite životne sredine. Ovogodišnji sajmovi pokazali su, da se kompanije polako, ali sigurno okreću modelu poslovanja koji podrazumeva primenu „3 E – energija, ekonomija, ekologija“.

 

Zaposleni iz Centra za održivi razvoj „Železnica Srbije“ prisustvovali su sajmovima i  prezentovali rezultate sa „Prve jugoistočnoevropske  radionice o zaštiti životne sredine na železnici“ održane 29. i 30. septembra u Beogradu. Posetiocima sajmova , takođe, su podeljeni i flajeri za predstojeću prvu regionalnu konferenciju „Energetska efikasnost železnice u funkciji održivog razvoja“ koja će biti održana 17. i 18. novembra 2011. u Beogradu.

 

 

PRAVILNIK O ENERGETSKOJ SERTIFIKACIJI ZGRADA

 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA  ZGRADA stupio je na snagu 19. avgusta 2011. godine. Ovim Pravilnikom bliže se propisuju uslovi, sadržina i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

 

Sertifikat  ili energetski pasoš je dokument koji sadrži izračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određene kategorije zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

 

Energetska sertifikacija zgrade uključuje: energetski pregled zgrade, vrednovanje i ocenjivanje ispunjenosti zahteva o energetskim svojstvima zgrade, izradu izveštaja o obavljenom energetskom pregledu i izdavanje energetskog pasoša.

 

Sve zgrade javne namene među kojima su i zgrade železničkog, putnog i vazdušnog saobraćaja, zgrade pošta, telekomunikacionih centara(kako se navodi u članu 14. stav 9 ovog Pravilnika), koje imaju ukupnu neto površinu veću od 250m2, moraju imati izrađen energetski pasoš. Prva strana ovog energetskog pasoša mora biti javno izložena na mestu jasno vidljivom posetiocima zgrade, i to u roku od 36 meseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

 

ENERGETSKA EFIKASNOST KOMUNALNIH SISTEMA

 

 

„Međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije“, održan je od 25. do 27. oktobra 2011. godine u Novom Sadu.  U okviru ovog, petog po redu, međunarodnog foruma   razgovaralo se i o energetskoj efikasnosti komunalnih sistema.

 

Skup u Novom Sadu  obuhvatio je različite aspekte povećanja energetske efikasnosti u komunalnoj energetici, a razgovaralo se i o sistemima daljinskog grejanja i javne rasvete. U sistemu javne rasvete akcenat je bio stavljen  na savremene energetske tehnologije u ovoj oblasti i upravljanje sistemom. Kada je reč o komunalnoj energetici u domenu daljinskog grejanja, govorilo se o upotrebi obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja i centralne pripreme tople potrošne vode i daljinskog hlađenja. Posebna pažnja bila je usmerena na trenutni daljinski okvir, sa pregledom raspoloživih fondova za finansiranje projekata oblasti energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije.

 

Ovo su mere ostvarivanja postavljenih ciljeva održivog razvoja društva u okvirima ciljeva „20-20-20“ do 2020.god. One označavaju  smanjivanje gasova staklene bašte za 20 %, povećanje udela obnovljivih energija do 20% i smanjenje potrošnje  primarne energije za 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema rečima pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine Radoslava Strikovića , primena mera energetske efikasnosti velika je investicija na početku, ali se ona vremenom isplati.  On je, međutim, podsetio da u poslednje dve godine, ni jedan dinar nije uložen u energetsku efikasnost komunalnih sistema.

 

Profesor Ljubomir Gerić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  istakao je da investicije u energetsku efikasnost podrazumevaju prethodno izradu projekata na osnovu kojih bi se dobila sredstva za realizaciju aktivnosti. Problem većine kompanija je nedostatak sredstava za izradu takvih projekata, sa kojim će se susresti kada uskoro bude donesen novi Zakon o racionalnoj upotrebi energije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformator T2 – EVP Sušica; napon 110/27,5kV;snaga 7,5MVA; fabrički broj09761170; godina proizvodnje 1980; proizvođač Minel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Peronska rasveta železničkog stajališta Tošin Bunar

PRIJATELJI ODELJENJA:
Copyright © Centar za održivi razvoj
POČETNA STRANICA
Početna Stranica 2