Centar za održivi razvoj - Odeljnje za upravljanje kvalitetom

BUDUĆNOST KVALITETA

 

JUSK i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad u saradnji sa organizacijama i institucijama iz zemlje i inostranstva, su 11. i 12. novembra 2010. godine organizovale naučni skup sa međunarodnim učešćem na temu „Budućnost kvaliteta“, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučni radovi učesnika skupa prezentovani su u okviru sledećih tematskih celina:

• Nacionalna strategija za kvalitet

• Integrisani sistemi menadžmenta

• Kvalitet u procesnoj industriji

• Akreditacija i sertifikacija apoteka

• Procesno upravljanje rizicima

• Nacionalna akademija za kvalitet

 

Predstavnik JP “Železnice Srbije” na skupu bila je Nena Tomović, načelnik odeljenja za upravljanje kvalitetom Centra za održiv razvoj sa redom, koji je napisan u saradnji sa Prof.dr Snežanom Pejčić-Tarle sa Saobraćajnog fakulteta: “Restrukturiranje Železnice Srbije – prilika za QMS”

 

Pregled vesti:

 

1. JUSK i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad u saradnji sa organizacijama i institucijama iz zemlje i inostranstva, 11. i 12. novembra 2010.god. organizovali naučni skup sa međunarodnim učešćem na temu „Budućnost kvaliteta“

 

POČETNA STRANICA
Copyright © Centar za održivi razvoj