English
Prijavljivanje na sistem
Korisnicko ime  
Lozinka  
Ako nemate KORISNICKO IME -> registujte se (registracija)
Zaboravljena Lozinka
Ako imate nekih problema ili pitanja pisite na sasaz@yurail.co.yu

Novost:   Lokacija teretnih kola putem SMS-a

Sintaksa poruke: kola KorisnickoIme Lozinka BrojKola

Korisnicko ime i lozinka su isti kao i kod prijavljivanja na ovoj stranici

Primer : kola ztp roba 315427708791

Poruku slati na tel:3636